OTWARTE DNI DREWNA 2022

data: 25-26 maja 2022
miejsce: Politechnika Gdańska, Dziedziniec Fahrenheita
godziny: 9.00 – 18.00
wydarzenie: Otwarte Dni Drewna | Facebook

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Dom  Drewniany organizują Ogólnopolskie „Otwarte Dni Drewna – edycja IV”, które odbędą się  w Gdańsku w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej.  

Wydarzenie będzie miało charakter otwartej konferencji, która odbędzie się na dziedzińcu  Fahrenheita Politechniki Gdańskiej w dniach 25-26 Maja 2022 r. 

Celem wydarzenia jest promowanie budownictwa drewnianego, jako budownictwa  ekologicznego i energooszczędnego oraz przybliżenie budownictwa drewnianego nie tylko  kadrze technicznej i inżynierskiej na co dzień związanej z budownictwem tradycyjnym lecz  również przyszłym inwestorom prywatnym zamierzającym zbudować dom dla siebie i swojej  rodziny. 

Wydarzenie będzie otwarte dla każdego zainteresowanego budownictwem drewnianym.  Naszym zamierzeniem jest przyczynienie się do wzrostu zainteresowania społeczeństwa  wykorzystaniem drewna w budownictwie przez pokazanie technologii oraz zaprezentowanie  nowoczesnych rozwiązań i materiałów używanych w budownictwie drewnianym. 

Podczas tegorocznej edycji Otwartych Dni Drewna gościć będziemy rmiędzynarodową grupę  projektową zawiązaną w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską pt. „Zrównoważone, wysokowydajne hybrydowe budownictwo z drewna (HiHTC) z krajów  partnerskich takich jak: Francja, Portugala i Estonia; współpracującą w ramach niniejszego  projektu z organizatorem wydarzenia. 

Budownictwo drewniane rozwija się bardzo dynamicznie w Polsce i warto, aby uczestnicy  rynku budowlanego – wykonawcy i producenci materiałów budowlanych mogli  zaprezentować swoje usługi i wyroby oraz nowoczesne rozwiązania szerszej publiczności na  Politechnice Gdańskiej. 

Osoby do kontaktu: 

Politechnika Gdańska – dr inż. Marcin Szczepański, tel. 661 415 888 

e-mail: marcin.szczepanski@pg.edu.pl 

Stowarzyszenie Dom Drewniany – Grażyna Younes, tel. 507 845 866

e-mail: grazyna@budujzdrewna.pl