„Współczesne Budownictwo Drewniane” – studia podyplomowe na AGH Kraków

 Studia podyplomowe na AGH Kraków

„Współczesne Budownictwo Drewniane”

                         

        

 

Stowarzyszenie Dom Drewniany oraz firma Drewdom Mętel w porozumieniu z Saint Gobain

ogłasza nabór na studia podyplomowe na AGH Kraków na kierunku

Współczesne Budownictwo Drewniane

Zapraszamy chętnych. Studia rozpoczynają się już od marca 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Celem studiów jest nabycie  wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu projektowania oraz wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i kierowania w obszarze realizacji obiektów budownictwa drewnianego.

Studia są adresowane do absolwentów wyższych szkół technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, budownictwa i architektury oraz technologów drewna, a także projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.

Studia trwać będą 2 semestry, z realizacją od marca 2017 r. do marca 2018 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się potencjalnych uczestników, dla potwierdzenia słuszności otwarcia kierunku studiów.

 

Więcej informacji:

E-mail: awiecko@agh.edu.pl

http://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/wspolczesne-budownictwo-drewniane/

http://www.kgbig.agh.edu.pl/podyplomowe/BudownictwoDrewniane.html